Integritetspolicy

Integritetspolicy 

 

1. Allmänt

Byggcenter KFV Bygg och Service AB nedan kallat Byggcenter, vill med denna policy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Denna policy gäller både privat och företagskunder som direkt eller indirekt nyttjar Byggcenters tjänster.

Det är viktigt att du som kund/beställare känner dig trygg i hur dina uppgifter hanteras. Byggcenter ser därför över och uppdaterar rutiner och program regelbundet för att förhindra otillåten användning av dessa.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Byggcenter KFV Bygg och Service AB, Orgnr 556554-0464 är ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom företaget. Det finns ett fysisk personuppgiftbiträde vilken kan kontaktas via epost: personuppgiftsbitrade@byggcenter.eu eller via företagets växel på nr 0150-55770.

 

3. När samlar vi personuppgifter?

Byggcenter samlar in personuppgifter om dig när du gör en beställning eller kontaktar oss för att du vill ha en vara eller en tjänst utförd.

I vår beställningsbekräftelse kommer vi att uppmana Er att Ni tar del av denna policy på vår hemsida för att sedan i samband med med aktuella kontrakt/avtalshandlingar skriftligen acceptera dessa.

 

4. Vilka uppgifter samlas in

När du som privatperson eller företag beställer en vara eller en tjänst av Byggcenter sparas alltid för uppdraget väsentlig information. Detta är ett måste för att Byggcenter ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot Er samtidigt som vi måste ta i beaktande våra skyldigheter enligt avtal och aktuell lagstiftning.

Normalt förekommande uppgifter som sparas är givetvis namn, person/organiationsnummer och kontaktuppgifter. Utöver detta sparas självklart allt relevant underlag för din beställning såsom mail, sms och brevkorrespondans avtal, bilder, besiktningsunderlag, ritningar villkor mm.

 

5. Hur länge sparas uppgifterna?

I dagsläget är det Er lagliga rätt att reklamera eventuella fel som styr hur länge vi sparar Era uppgifter, i dagsläget 10år. Pågår det en juridisk process, reklamationsärende eller andra former av utredningar kan denna tidsgräns komma att förlängas.

 

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Då Byggcenters KFV Bygg och Service AB:s administrativa åtaganden hanteras av moderbolaget Byggcenter i Katrinehom AB 556748-9074 är det i praktiken detta bolag som hanterar och administrerar insamlade uppgifterna. I övrigt lämnas endast uppgifterna ut till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. underentreprenörer eller materialleverantörer.

Byggcenter i Katrinehom AB agerar och hanterar dessa uppgifter enligt med denna policy.

Lag eller myndighetsförfrågningar samt liknande krav som Byggcenter enligt lag är skyldig att efterfölja kan också ta del av dessa uppgifter.

 

7. Rätten till registerutdrag och rättelser

Genom en skriftlig undertecknad ansökan har du rätt att erhålla information dina personuppgifter som finns lagrade Byggcenter. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och uppdaterade. Mer om hur detta går till får du om du om du mailar till personuppgiftsbiträdet se pkt.2